صنایع دستی اصفهان  ,عکس بازیگران ایرانی  ,دانلود کتاب  ,عطر ادكلن  ,میناکاری  ,ویبره  ,خرید دامنه  ,اخبار روز  ,گن لاغری  ,

سبز مشاورسامانه پيام كوتاه ،سامانه پيام كوتاه رايگان ،نمايندگي سامانه پيام كوتاه

سامانه پيام كوتاه ،سامانه پيام كوتاه رايگان ،نمايندگي سامانه پيام كوتاه
سامانه پيام كوتاه ((پيام رسون)) سامانه پيام كوتاه رايگان و نمايندگي سامانه پيام كوتاه در سايت پيام رسون

مشكلات امروز كارگران و بودجه اي كه مردم را فقيرتر ميكند تقصير تحريم است؟؟؟؟!!!!

۲۹ دى ۱۳۹۷
۰۳:۰۹:۲۸
smsreson
نظرات (0)

مشكلات امروز كارگران و بودجه اي كه مردم را فقيرتر ميكند تقصير تحريم است؟؟؟؟!!!!

 

يكي از مهمترين مشكلات اقتصادي اين روزهاي كشور و مردم ، گرفتاري هاي متعددي است كه جامعه كارگري كشور با آن روبروست. در اين شرايط از مسئولان كشور بايد پرسيد، آيا دليل مشكلات جامعه كارگري هم تحريم است يا سوء مديريت شما؟

اين روزها اقتصاد كشور و مردم گرفتار مشكلات عديده هستند ولي برخي مسئولان با دادن آدرس هاي غلط درپي ترويج اين نظر هستند كه مشكلاتي كه در سال جاري گريبانگير اقتصاد كشور شده است ، نتيجه تحريم هاي آمريكا بوده و سوء مديريت مسئولان نقش حداقلي دارد. اين در حالي است كه بسياري از مشكلات اقتصادي كشور و مردم ، هيچ ربطي به تحريم ندارد يا كمترين اثر را از تحريم مي بيند ، نمونه بارز اين مشكلات ، گرفتاري هاي جامعه كارگري است كه كمترين ارتباط را با تحريم دارد و سوء مديريت مسئولان بالاترين سهم را در اين مشكلات دارد.

نبود امنيت شغلي ، تأمين معيشت ، گسترش قراردادهاي موقت و سفيد امضاء ،كاهش قدرت خريد ، پايين بودن دستمزدها ، سوءاستفاده كارفرمايان از قانون كار ، رشد حوادث ناشي از كار و تخلفات كارفرمايان تنها بخشي از مشكلات اين روزهاي كارگران است. 

قراردادهاي موقت و بي­ توجهي به قانون كار در هنگام عقد قرارداد و قراردادهاي سفيد امضاء از جمله مصاديق ناامني شغلي در جامعه كارگري است. شايد علت اصلي مشكلات جدي در بحث قراردادهاي كارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده 7 قانون كار باشد كه خلاءهايي را در اجرا به وجود آورده است. پايين بودن دستمزدها نيز از ديگر مشكلات جامعه كارگري است كه هر ساله هنگام تعيين دستمزد اختلاف نظرهاي بسياري را بين نمايندگان كارگران و كارفرمايان به دنبال دارد. در حالي كه  سهم دستمزد كارگر از قيمت تمام شده توليد از 17 درصد در سال 82 به 5 درصد در سال 96 رسيده است. اما باز هم كارفرمايان به بهانه هاي مختلف بهانه جويي مي كنند و حاضر به افزايش دستمزد كارگران به ميزان واقعي نيستند.

آمارها حاكي از اين است كه تعداد بيمه شدگان تأمين اجتماعي متعلق به جامعه كارگري حدود 14 ميليون نفر است كه با احتساب 4نفر براي هر خانواده ، مي توان گفت ، جامعه گارگري در كشور بيش از 50 ميليون از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده است. آمارهاي جامعه كارگري نشان مي دهد كه بيش از 6 ميليون نفر از كارگران در كارگاه هاي زيرزميني فعاليت مي كنند كه اين تعداد نسبت به جامعه رسمي كارگري شرايط بسيارسخت و ناامني را دارند.

يكي از مهمترين مصاديق نبود امنيت شغلي در جامعه كارگري ، بحث قراردادهاي موقت و بي توجهي به قانون كار در هنگام عقد قراراداد با كارگر است. تا زماني كه اراده و حاكميت كارفرما هنگام عقد قرارداد بر كارگر حكم فرما باشد و از مواد مختلف قانون كار در چارچوب منافع خود بهره ببرد ، و هيچ تنبيهي براي تخلف كارفرما در قانون لحاظ نشود ، امنيت شغلي كارگران با تهديدات بسياري مواجه است ؛ چراكه هر زمان كارفرما تصميم بگيرد به سادگي ميتواند كارگر را به بهانه ها و دلايل مختلف اخراج يا تنبيه كند بدون آنكه لازم باشد در قبال اين تخلف به كسي پاسخگو باشد. بنابراين ، تا زماني كه ورود و خروج نيروي كار  براساس اصول و استانداردهاي قانوني صورت نگيرد ، كارگر در هر بخشي هم كه در حال فعاليت باشد ، از امنيت شغلي لازم و كافي برخوردار نخواهد بود.

 درحالي اين روزها بخشي از كارفرمايان دليل رشد اخراج  هاي كارگران را طي چند ماهه  تحريم هاي  اقتصادي مي دانند اما واقعيت چيز ديگري است. آنطور كه كارشناسان اقتصادي مي گويند اگر در حال حاضر نبود امنيت  شغلي مسئله اصلي اين روزهاي جامعه كارگري است به خاطر تحريم ها نيست ، بلكه سو استفاده كارفرمايان از چنين شرايطي است. آنطور كه گفته شد كارفرمايان بدون نگراني براي پاسخگويي به قانون به راحتي مي توانند به بهانه ها و دلايل مختلف كارگران را اخراج يا تنبيه كنند بدون آنكه لازم باشد در قبال اين  تخلف جريمه اي يا محدوديت در كار داشته باشند.

 در مورد قراردادهاي سفيد امضا نيز ماجرا به همين شكل است. كارفرمايان با سوء استفاده از شرايط نامساعد بازار كار در كشور كه ناشي از عدم توجه دولت به توليد داخلي ، رشد واردات از طريق قاچاق و همچنين واردات كالاهاي مشابه داخلي است كه ناشي از عدم مديريت صحيح در بدنه دولت است ، كارگران را مجبور به امضاي قراردادهاي سفيد امضاءمي كنند. 

همين موضوع باعث شده تا كارگران هيچگاه از وضعيت فعلي و آينده شغلي خود در محيط كار اطمينان حاصل نكنند . در اصلاح و رفع اين نوع قراردادها نيز نقش اول و آخر را وزارت كار بر عهده دارد كه فلسفه وجودي اش صيانت از نيروي كار است و موظف است هر چه سريعتر آيين نامه هاي مربوط به قانون كار را تصويب و كارفرماها را ملزم به رعايت آنها و ارائه قراردادها به وزارت كار كند تا زمينه سوء استفاده از نيروي كار از بين برود. در واقع شايد بتوان گفت مشكل اصلي در بحث قراردادهاي موقت يا سفيد امضاء ، خود دولت است كه به عنوان بزرگترين كارفرما در كشور فعاليت مي كنند كه با عمل نكردن به قانون در مقابل حقوق كارگران ، فرصت سوء استفاده ديگر كارفرمايان را از نيروي كار فراهم آورده است. موارد ذكر شده هيچ كدام ارتباطي به بحث تحريم ها نداشت. اينكه مسئولان مقصر تمام مشكلات را تحريم ها مي دانند تنها بهانه اي بيشتر نيست.

 البته كه نمي توان منكر مشكلات موجود در مسير توليد بود. نمي خواهيم بگوييم كه كارفرمايان مشكلاتي در مسير توليد ندارد ، اما اينكه نرخ بيكاري بيشتر و مشكلات كارگران اعم از قراردادهاي موقت  و سفيد امضا، كاهش قدرت خريد و اخراج ها و تنبيه ها بيشتر شده است ناشي از تحريم ها نيست. بلكه بخشي زيادي از اين مشكلات با برنامه ريزي بهينه مي تواند مرتفع شود. 

كمبود نقدينگي ، مشكلات  تأمين مواد اوليه ، فرسودگي ماشين آلات و تكنولوژي ، نوسانات نرخ ارز ،  افزايش بي رويه قاچاق كالا ، عدم حمايت دولت از توليد ، معوقات بانكي را مي توان مهمترين مشكل واحدهاي توليدي دانست كه نتيجه آن فعاليت با حداقل ظرفيت مي شود. يكي از اين مشكلات و چالش ها در مسير توليد ، به موضوع بروكراسي پيچيده اداري باز مي گردد . عارضه اي كه متأسفانه هزينه هاي بسياري را براي كشور در عرصه هاي گوناگون ايجاد كرده در واقع يكي از عوامل اصلي هدر رفت هزينه و انرژي بسياري از دستگاه ها و نهادهاي اداري محسوب مي شود . همچنين اجراي سياست هاي غلط (از جمله اقتصاد تورمي، عدم حمايت هاي دولتي) كه منجر به ركود در واحدهاي توليدي و كاهش اشتغال موجود  مي شود نير موضوعي است كه به تحريم ارتباطي ندارد بلكه نتيجه عدم تنظيم برنامه هاي مدون براي توليد و تهيه مواد اوليه ، ايجاد سياست هاي رقابت پذيري كالاها ، افزايش توليد است.

از آنجا كه كارگران بخش اعظم جامعه را تشكيل ميدهند و معمولاً به واسطه شرايط نامناسب كاري و معيشتي خود جزو قشر ضعيف جامعه نيز محسوب مي شوند ؛ دولت ملكف و موظف است طبق قانون اساسي از قشر ضعيفتر حمايت كند ؛ چراكه طبيعت كارفرمايان اينگونه است كه  مايل به عقد قرارداد با كارگر مطابق قانون نيستند  يا حقوق و مزاياي كارگر را هنگام انعقاد قرارداد با توجه به سليقه و منافع خودشان تعريف و تعيين ميكنند و از حداقل دستمزدي كه دولت هر ساله براي كارگران تعيين مي كند نيز تبعيت نمي كنند.

بنابراين ، اگرچه دولت خود به عنوان بزرگترين كارفرما در كشور محسوب ميشود ، اما به عنوان اصلي ترين و مهم ترين نهاد تصميم گير و توزيع كننده امكانات و شرايط عادلانه در ميان ساير اقشار جامعه ، وظيفه دارد ضمانت اجرايي قوانين مرتبط با كار و اراده حاكميت كارگر را در انعقاد قرارداد براي حمايت از جامعه كارگري پيگيري و در قالب دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي ، تدوين و ابلاغ كند تا زمينه سوء استفاده كارفرمايان از نيروي كار برچيده شود و امنيت شغلي كارگران بيش از پيش در معرض تهديد و آسيب قرار نگيرد . همچنين ، دولت بايد شرايطي را ايجاد كند تا قدرت چانه زني كارگران براي درخواست و مطالبه حقوق قانوني خود هنگام عقد قرارداد كار افزايش يابد.

در هر كشوري كارگران نقش محوري در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمايت از آنها مي تواند راه برون رفت از مشكلات اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي را براي دولت ها هموار كند. از ديدگاه كارشناسان اگر امنيت شغلي ، معيشت و زمينه حضور موثرتر و فعال تر در ساير بخش هاي جامعه فراهم شود و ارزش گذاري بر نقش كارگر در جامعه توسط نهادها و دستگاه هاي ذي ربط صورت گيرد ، بدون شك امكان استفاده از ظرفيت هاي جامعه كارگري براي رشد ، توسعه و حل مشكلات بيشتر فراهم مي شود .


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: "> ،

صبر ايران درحال تمام شدن است و خيلي راحت مي‌توانيم به شرايط قبل از برجام برگرديم.

۲۳ دى ۱۳۹۷
۰۷:۵۶:۱۹
smsreson
نظرات (0)

صبر ايران درحال تمام شدن است و خيلي راحت مي‌توانيم به شرايط قبل از برجام برگرديم.

 

علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي ايران با انتقاد از كشورهاي اتحاديه اروپا به دليل تعلل در بهره مند سازي ايران از منافع برجام و مقابله عملي با تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران ، هشدار داد كه صبر ايران در حال تمام شدن است.

رئيس سازمان انرژي اتمي ايران گفت كه اگر دستوري صادر شود كه برجام تمام شد خيلي راحت مي‌توانيم به شرايط سابق برگرديم.

علي‌اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در گفتگو با يورونيوز در بروكسل به سوالات اين شبكه اروپايي پاسخ داده است.

يورونيوز: راه حل شما در اين مقطع با توجه به فشارهاي اقتصادي كه روي مردم وجود دارد چيست؟ اروپا در اين مسير چگونه مي‌تواند نشان دهد با دولت و ملت ايران همراه است؟

علي‌اكبر صالحي: چالشي كه بين ايران و غرب وجود دارد، يك چالش پيچيده‌ است. بعد از انقلاب اسلامي اين چالش شروع شده است. به هرحال واقعيت اين است كه ايران يك كشور بسيار مهم است. ايران پس از انقلاب از مدار سياسي آمريكا خارج شد يا بهتر است بگوييم از مدار سياسي دنياي غرب خارج شد، تصميم گرفت در مدار سياسي خودش قرار بگيرد و به صورت يك كشور مستقل سياسي عمل كند. اين مساله براي غرب بسيار گران بود كه چنين كشوري را از دست بدهد. كشوري كه از همه جهات مهم است و در مدار سياسي غرب بود الان تبديل به يك كشور مستقلي شده است كه براي خودش تصميم مي‌گيرد و غلام حلقه به گوش كسي نيست. هر كشور ديگري هم بخواهد به چنين وضعيتي برسد، قطعا بايد هزينه سنگيني بپردازد. هزينه استقلال، هزينه ساده‌اي نيست. هزينه كمي نيست. خودشان مي‌گويند كه ايران قدرت نوظهور منطقه است. ما جنگ، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بسياري از اول انقلاب داشتيم. ما يك قدرت نوظهور منطقه عليرغم همه فشارها هستيم.

اين حكومت از كجا آمده است؟ دست‌نشانده كه نيست. مثل كشورهاي ديگر در خاورميانه نيستيم كه يك قبيله بخواهد كشوري را اداره كند. دولتي برآمده از اراده ملت و انتخابات است. فشارهاي اقتصادي غوغا مي‌كند. مثلا حقوق من تا يكسال پيش به عنوان يك استاد دانشگاه، حدود 3000 دلار در ماه بود، الان به 700 دلار رسيده است. اين واقعا فشار اقتصادي است. ببينيد اقشار ديگر چقدر تحت فشار هستند. ما تمام اين‌ها را قبول داريم.

در ضمن اينقدر ملت ما هوشيار و هوشمند و آگاه است كه مي‌داند اتفاق‌هايي كه مي‌افتد، عمدتا ناشي از فشارهاي خارجي است.

البته ما هم به‌عنوان مسئول، ممكن است در اين فشارهايي كه آمده، بي‌ارتباط نباشيم. يعني ما هم قصوري داشته باشيم. اما عمدتا از فشارهاي خارجي است. براي همين هم ملت در طول اين 40 سال، 8 سال جنگ تحميلي را پايداري كرد، تمامي تحريم‌ها را توانسته است تحمل بكند. اين هم مي‌گذرد. هيچ چيز ابدي نيست و ما يقين داريم كه از اين بحران عبور مي‌كنيم. از اين گردنه عبور مي‌كنيم.

مملكت ما از جهات مختلف معيشتي اداره مي‌شود اما فشار هم هست. ولي ملت اين فشار را قطعا درك مي‌كند و مي‌فهمد كه اين فشار تصنعي است و از اين گردنه عبور خواهد كرد.

يورونيوز: همانطور كه گفتيد فشار روي جامعه ايران زياد شده است، اگر فرض را بر اين بگذاريم كه بخشي از فشارهايي كه ملت ايران تحمل مي‌كند زاييده يك عنصر خارجي است مثلا يك مثلثي به اسم عربستان، آمريكا و اسرائيل وجود دارد اما از طرف ديگر در عصر نوين ارتباطات و روابط بين‌الملل تنها نمي‌توان ادامه داد بايد يكسري متحدان وجود داشته باشد. تهران چه اقدامي براي اين موضوع انجام داده است؟

 

اگر بتوانيم در اين معركه برجام را نجات دهيم تعاملات با اتحاديه اروپا گسترش مي‌يابد.

 

رابطه ايران با اتحاديه اروپا، رابطه بسيار خوبي است. در ارتباط با برجام واقعا هر دو طرف نهايت تلاش خود را به كار مي‌گيرند. دو طرف سعي مي‌كند تا برجام به عنوان يك حلقه وصل بين ايران و اتحاديه اروپا حفظ شود. قطعا اگر بتوانيم در اين معركه برجام را نجات بدهيم، اين مساله مي‌تواند زمينه‌ساز گسترش تعاملات ما با اتحاديه اروپا در ابعاد ديگر مانند اقتصادي، فرهنگي و علمي شود. ما فعلا در گردنه‌اي به نام گردنه ترامپ گير كرده‌ايم. بايد از اين گردنه عبور كنيم. اين گردنه فقط براي ما نيست. گردنه‌اي است كه براي اتحاديه اروپا هم وجود دارد. به عنوان مثال اتحاديه اروپا از اقدامات ترامپ در زمينه توافق پاريس هم بسيار ناراضي است. براي اولين بار حقانيت ايران در اينكه نمي‌توان به دولت آمريكا اعتماد كرد براي همه روشن شده است.

هم اكنون بسيار روشن و بديهي است كه نه فقط مردم ما در ايران بلكه ديگر مردم در اروپا و گوشه گوشه دنيا مي‌بينند كشوري مثل آمريكا كه از جايگاه ويژه اقتصادي، علمي، قدرت نظامي و ... برخوردار است تبديل به كشوري شده كه دچار تشويش و يا به هم ريختگي سياسي است. يك آشفتگي سياسي در آمريكا وجود دارد. آمريكا سياست آشفته‌اي را در پيش گرفته است و همه را هم گيج كرده است. ما فكر مي‌كنيم هيچ چيز ابدي نيست. همه بايد كمك كنند تا دولت آمريكا از اين مخمصه‌اي كه براي خود ايجاد كرده است خارج شود. چون مثل يك انسان مستي است كه اين ور و آن ور مي‌رود و ممكن است مشكلات بيشتري ايجاد كند.

 

اروپايي‌ها كمك كنند آمريكا از اين آشفتگي سياسي خارج شود.

 

اروپايي‌ها بايد قبل از هر چيز كمك كنند تا شرايط دولت آمريكا از اين آشفتگي سياسي خارج شود. ايران همواره در مسائل بين‌المللي خود هوشياري و هوشمندي البته مقاومت و استقامت را همزمان با هم لحاظ مي‌كند و تصميمات را بر اساس منافع ملي و حاكميت ملي مي‌گيرد. مشكلات را نفي نمي‌كنيم اما نابرده رنج، گنج ميسر نمي‌شود، مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد. چيزي مجاني به شما نمي‌دهند. هيچ‌كس هيچ‌چيز مجاني به شما نمي‌دهد. شما اگر بخواهيد استقلال سياسي‌ات را حفظ كني، خودت براي خودت تصميم بگيري، بايد اين هزينه را بپردازي. تاريخ ايران سه هزار ساله است. ما تنها 40 سال است كه انقلاب كرده‌ايم. چهل سال در مقابل سه هزار سال مثل يك روز در عمر بشر است.

يورونيوز: براي رد شدن از اين گردنه و مهمتر از آن براي حفظ برجام آيا ايران آمادگي دارد كه هزينه بيشتري كند؟ اگر اروپايي‌ها به‌عنوان يك بخش ماجرا موضوع موشك‌هاي بالستيك يا فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران را روي ميز بگذارند، آيا با شرايط موجود جمهوري اسلامي ايران حاضر است روي اصولي كه دارد تجديد نظر كند؟

علي اكبر صالحي: مشكلي كه بين ما و دنياي غرب از جمله اتحاديه اروپا وجود دارد اين است كه اعتماد متقابل را در سال‌هاي گذشته از دست داديم. يعني اعتماد متقابلي كه بايد وجود داشته باشد، متاسفانه از دست رفت. حال ما تلاش مي‌كنيم اين اعتماد را مجددا بسازيم. همواره سازندگي و ساختن، دشوارتر از تخريب است.

برجام يك نمونه خوبي از ايجاد زمينه تعامل بين ايران و اتحاديه اروپا است. اگر بتوانيم اين برجام را نجات دهيم و زمينه و بستر تعامل را ايجاد كنيم، در اين بستر تعامل، ما خيلي موارد، امور، خواسته‌ها و سوال‌ها از اروپا داريم. آنها هم خواسته‌ها و سوال‌هايي دارند. اما اين سوال‌ها و خواسته‌ها بايد در يك بستر تعاملي انجام گيرد.

 

ايران مي‌تواند مكمل خوبي براي اروپا باشد.

 

اروپايي‌ها نگفتند كه مي خواهند چيزهاي ديگري را به اين برجام اضافه كنند. اگر همين برجام را حفظ كنيم يعني زمينه يا بستر لازم براي تعامل را فراهم كرده‌ايم و سپس در طول زمان اختلافاتي را كه در امور مختلف مثلا حقوق بشر داريم با با گفتگو پيش ببريم.

ايران مي‌تواند مكمل خوبي براي اروپا باشد. ايران كليد طلايي منطقه خاورميانه است. ايران يك قدرت است. قدرتي متكي به ذات خودش. مثلا عربستان با همه قدرت اقتصاديش متكي به ذات خودش نيست. چيزي از خودش ندارد. او اجرا كننده دستورات آقاي ترامپ است. با عبارات تحقير كننده‌اي با عربستان صحبت مي‌كند و عربستان بايد اجابت كند. اين چه ارزشي دارد؟ ايران خود يك قدرت است. خودش تصميم مي‌گيرد. اروپا اين را درك كرده است و مي‌داند كه براي آينده خاورميانه اگر با ايران تعامل نداشته باشد، خاورميانه در شرايط نامستقر و نامعلومي خواهد بود. ايران مي‌تواند به سهم خود كمك كند. ما بهره‌بردار خليج‌فارس هستيم.

خليج‌فارس يك شريان حياتي است. ما مي‌خواهيم خليج فارس هميشه در امنيت و ثبات و آسايش باشد. ما نمي‌خواهيم كشورهاي منطقه به هم بريزد. نمي‌دانم عربستان به چه دليلي يا توجيهي ايران را به عنوان يك دشمن براي خودش ساخته است. آيا ما نظري به خاك آنها داريم؟ آيا چشمداشتي به نفت آنها داريم؟ ما هم خاك زياد داريم و هم نفت و گاز داريم و هم هشتاد ميليون جمعيت فرهيخته، چابك و پرتلاش داريم. ما از عربستان چيزي نمي‌خواهيم. متاسفانه عربستان در شرايطي قرار گرفته است كه هم زندگي را براي خودش سخت كرده و هم براي منطقه و هم براي ديگران. اينجا است كه ايران مي‌تواند مهم باشد و نقش سازنده‌اي در منطقه بازي كند.

يورونيوز: آقاي دكتر آيا به بلوف زدن در دنياي روابط بين‌الملل اعتقاد داريد؟

علي اكبر صالحي: من اعتقاد به بلوف ندارم. اگر كسي بلوف بزند و بعد نتواند به آن عمل كند براي هميشه از بين رفته است. چون شمشير پيكار برداشتي، نگهدار پنهان ره آشتي. اول بايد آن شمشير پيكار را داشته باشي. البته وقتي شمشير را درآوردي، فوري به جنگ نمي‌روي. مي‌گويد نگهدار پنهان ره آشتي. الان جمهوري اسلامي ايران شمشيرش را دارد. اما به معني نيست كه الان كه شمشير دارد بخواهد به فرق كسي بزند. يك عقلانيت و حكمت سياسي در كشور ما به خصوص در رويكرد بين‌المللي ما برقرار است. اينگونه نيست كه بخواهيم يك رويكرد بين‌المللي حساب نشده‌اي داشته باشيم. اگر اينجور بود كه ما هيچ وقت شرايطمان در منطقه مانند اكنون نبود.

يورونيوز: شمشيري كه مي‌فرماييد را اگر به بحث انرژي هسته‌اي ببريم و اگر ايران به هر دليلي از برجام خارج شود آيا توانايي و قابليت رفتن به سمت بمب هسته‌اي جدا از نيت آن دارد؟

علي اكبر صالحي: ما هيچ‌وقت به دنبال بمب هسته‌اي نبوديم. اصلا يك فتوا است، يك فتواي حكومتي است. ما از آستانه‌ زيرساخت‌هاي صنعت هسته‌اي در همه ابعاد از چرخه سوخت گرفته تا طراحي رآكتورهاي تحقيقاتي تا ساخت انواع تجهيزات مرتبط با صنعت هسته‌اي عبور كرده‌ايم. ما يك كشور به واقع هسته‌اي هستيم. البته ما يك كشور پيشرفته هسته‌اي مثل آلمان، آمريكا و روسيه نيستيم، اما داراي همه پتانسيل‌هاي مورد نظر در صنعت هسته‌اي هستيم.

 

محدوديت‌هاي ايجاد شده در برجام را مي‌توانيم برداريم.

 

در برجام يك سري محدوديت‌هايي را به صورت داوطلبانه پذيرفتيم. گفتيم براي چند سال مثلا مقدار اورانيوم توليد شده را از 300 كيلو بيشتر نمي‌كنيم. اين محدوديت را براي چند سال پذيرفته‌ايم اما مي‌توانيم آن را برداريم. مثلا 300، 500، 600 كيلو يعني هر چقدر كه توليد كنيم را مي‌توانيم انباشته كنيم. محدوديت‌هاي ما از اين نوع هست و مي‌توانيم خيلي راحت آن را برداريم. به عنوان مثال ما براي مدت محدودي پذيرفتيم كه بالاي 3.67 درصد غني‌سازي نكنيم. ما مي‌توانيم غني‌سازي را بالاتر ببريم. وقتي شما مي‌توانيد اصل غني‌سازي را تا 3.67 انجام دهيد، از نظر فني همان را مي‌توانيد با تغييرات كوچك و سريعي افزايش دهيد و به 5 درصد و 20 درصد و هر مقداري كه مي‌خواهيد بالا ببريد.

ما مي‌توانيم به شرايط سابقمان برگرديم؛ نه فقط به شرايط سابق بلكه به شرايط خيلي بالاتر. الان مقام معظم رهبري فرماني را در چهاردهم خرداد ماه صادر كردند كه ايران زيرساخت‌هاي توليد 190 هزار سو را فراهم كند كه ما فراهم كرديم. يعني الان اراده شود و مسئولين سياسي ارشد نظام دستور بدهند كه برويد 190 هزار سو ظرفيت غني‌سازي ايجاد كنيد، الان آمادگي‌ا‌ش را داريم ولي به اين معني نيست كه ما بخواهيم آن را توليد كنيم، بلكه زمينه آن را داريم.

 

اگر دستوري صادر شود كه برجام تمام شد خيلي راحت مي‌توانيم به شرايط سابق برگرديم.

 

ما الان در چارچوب برجام هستيم، تمام كارهاي ما در چارچوب برجام است. براي همين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تا به حال 13 بار تاييد كرده كه ايران به تعهداتش عمل كرده است. ما هيچ‌كاري را فعلا خلاف تعهداتمان نكرديم و نمي‌كنيم ولي اگر دستوري صادر بشود كه برجام تمام شد و شما برويد كارتان را انجام بدهيد، ما خيلي راحت مي‌توانيم برگرديم و اين بلوف نيست.

البته من به عنوان كسي كه در بخشي از اين فرآيند مذاكره بودم و اصل برجام را مي‌دانم كه در جهت منافع ملي ما است نمي‌خواهم چنين روزي را ببينم. ما سال 88 مي‌خواستيم اورانيوم 20 درصدي بخريم، به آژانس نامه نوشتيم و آنها براي ما شرط و شروط گذاشتند. من در آن زمان پيش آقاي البرادعي (رئيس سابق سازمان بين‌المللي انرژي هسته‌اي) رفتم و با وي گفتگو كردم. آقاي البرادعي نامه‌اي غيررسمي را كه آمريكايي‌ها و روس‌ها نوشته بودند به من نشان داد. آنها در اين نامه شروط فراواني گذاشته بودند كه اگر اين شرط‌ها را احراز كنيد، ما 20 درصد را به شما مي‌دهيم. من پس از بازگشت به ايران به رئيس جمهور وقت، آقاي احمدي‌نژاد گفتم كه اين‌ها شرط و شروط گذاشته‌اند و 20 درصد را به ما نمي‌دهند. ما بايد خودمان آستين‌ها را بالا بزنيم و 20 درصد را توليد كنيم وگرنه رآكتور تهران متوقف مي‌شود و توليد راديودارو با مشكل مواجه مي‌شود. ايشان گفتند برويد و انجام دهيد. ما هم شروع كرديم.

آن موقع مي‌گفتند، ايران بلوف مي‌زند و نمي‌تواند 20 درصد را توليد كند. ايران نمي‌تواند صفحه سوخت 20 درصدي بسازد. ما در كمتر از دو سال اين كار را كرديم. در صورتي كه غربي‌ها مي‌گفتند اگر هم آن را به شما بدهيم، دو سال و نيم طول مي‌كشد كه ما 20 درصد نيازهاي شما را تامين كنيم. بچه‌هاي ما با توانمندي و ظرفيت علمي و تجربه فراوان توانستند با كار شبانه‌روزي يك پروژه ملي را از صفر شروع كنند و در كمتر از دو سال به نتيجه برسانند. الان رآكتور تهران با سوخت 20 درصد كار مي‌كند. ما بلوف نمي‌زنيم. چون اگر يكبار بلوف بزنم و بعد عمل نشود، من ديگر اعتباري نخواهم داشت.

يورونيوز: قبل از پرسيدن سوال آخر به دنياي سياست برگرديم. با توجه به مثلث رياض، واشنگتن، تل‌آويو، آيا تشديد تنش رسانه‌اي به آرام شدن فضا به نفع ايران كمك خواهد كرد يا اينكه براساس آنچه اخيرا وزير خارجه آمريكا گفته ايران را به سمت انزواي بين المللي مي‌برد؟

علي اكبر صالحي: آنها هر چه دلشان مي‌خواهد عليه ايران مي‌گويند، هر اقدامي كه دلشان مي‌خواهد انجام مي‌دهند؛ جلوي دارو را مي‌گيرند، جلوي اقتصاد ما را مي‌گيرند. هر كاري كه دلشان مي‌خواهد انجام مي‌دهند و چون مالك رسانه‌هاي بزرگ جهان هستند مي‌توانند افكار عمومي را در جهت منويات خودشان براي مدتي شكل دهند. اما به ايران كه مي‌رسد، مي‌گويند ايران حق ندارد واكنشي نشان دهد يا كار كند.

به نوعي در دنيا جا مي‌اندازند كه آنها صاحب حق هستند و هر تصميمي عليه ايران مي‌گيرند، اين تصميم توجيه پذير است، ولي ايران اجازه ندارد واكنش متقابل نشان دهد؛ دنياي ظالمانه‌اي است.

 

ايران به اين هوشمندي رسيده كه با خرج كردن دلار نمي‌توان دل‌ها را تسخير كرد.

 

اما خوشبختانه با اقدامات و رفتار دولت آمريكا، اينقدر قضيه براي همه دنيا روشن شده است كه حتي ايرانيان مخالف انقلاب هم مي‌گويند كه آش اينقدر شور است كه آشپز هم پذيرفته آش شور است. ايران همواره بعد از انقلاب هميشه سعي كرده است استقلال سياسي خود را تا جايي كه امكان دارد با هر هزينه‌اي حفظ كند، زير بار زور نرود؛ هميشه عليه ظالم بايستد و به مظلوم كمك كند. اين جزء رويكرد و سياست خارجي ما است كه تا به امروز هم باعث شده است ايران واقعا روز به روز حقانيتش در برابر افكار عمومي بيشتر جا بيفتند. ايران كشوري است كه به اين هوشمندي رسيده است با خرج كردن دلار نمي‌توان دل‌ها را تسخير كرد. يك عده دلار مي‌دهند و فكر مي‌كنند مي‌توانند دوست و رفيق پيدا كنند. دلار يك روزي تمام مي‌شود؛ اما رفتار ما، رفتاري است براساس يك حكمت سياسي، بر اساس حفظ منافع ملي كشورهاي اطراف. مثلا لبنان، ما چه حضوري در لبنان داريم؟ ما در لبنان چه كرده‌ايم؟ جز اينكه اگر حزب‌الله در لبنان نبود كه اينگونه از منافع ملي و حاكميت لبنان حفاظت بكند، لبنان در چه وضعيتي قرار مي‌گرفت؟ تكه و پاره شده بود. حزب الله چگونه به وجود آمد؟ كجا را الگوي خود قرار داد؟ آيا ما با دلار مي‌توانيم حزب‌الله را به وجود بياوريم؟ آيا با دلار مي‌شود شخصيتي مثل سيد حسن‌ نصرالله را بوجود آورد؟ دلار كار نمي‌كند. دلار را مي‌دهي و چند نفر را براي چند روز خواهي داشت، اما وقتي دلار را قطع مي‌كني، آن‌ها نيز برمي‌گردند. ما به دنبال تسخير قلب‌ها از طريق اعمال يك سياست انسان پسندانه و مردم پسندانه هستيم و نه يك سياست مبتني بر زور و دلار و تزوير.

يورونيوز: به عنوان آخرين سوال مايلم نظر شما را راجع به يك عبارت بدانم. برداشت خودنتان را از اين جمله بگوييد: «دشمن دشمن من دوست من است».

علي اكبر صالحي: همواره و هميشه اينگونه نيست. ما بايد همين عبارت را (دشمن دشمن من، دوست من است) حساب شده در نظر بگيريم. هميشه اينجوري نيست.

 


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: "> ،

تاثير پنل پيامك در تصميم گيري مشتريان

۲۲ دى ۱۳۹۷
۰۸:۱۸:۰۹
smsreson
نظرات (0)

تاثير پنل پيامك در تصميم گيري مشتريان

 

پنل اس ام اس

 

متن از پنل اس ام اس شيراز

در جامعه جهاني امروزه زمان و پول كالاهاي گرانبهايي هستند ، خريداران دربازار هاي شلوغ بهترين چيزي را كه اول از همه ميخواهند و دوست دارند پاركينگ براي ماشين است ، مشترياني كه وقت برايشان با ارزش است اغلب براي خريد از بازاريابي سنتي استفاده نميكنند ، بلكه با قابليت هاي تلفن همراه  سريع تر خريد آنلاين  خود اقدام مي كنند.

روند نوآورانه مصرف كننده

روندنوآورانه تبليغات و بازاريابي فرصتي عالي براي صاحبان كسب و كارهاي كوچك را فراهم مي كند تا  تاثير پنل پيامك بر بازاريابي خود را بازنگري كنند و با اين محصول جديد تكنولوژي خريداران را درك كنند . براساس مطالعات اخير، بازاريابي با پنل پيامك و پنل اس ام اس و شبكه هاي اجتماعي ، تاثير مستقيم بر تصميم مشتريان دارد. مصرف كنندگان مي گويند مواردي را  از طريق پيام كوتاه و پيامك متني و همچنين از شبكه هاي اجتماعي ميبينند و دريافت ميكنند  و براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد آنها و يك محصول خاص و مقايسه آن و تخفيف هاي مربوطه به خريد ، موارد دريافتي را با دوستانشان به اشتراك گذاشته و مشورت ميكنند. اين كار خود به خود براي شما حكم بازاريابي و تبليغ رايگان را دارد.

 

با بررسي و مطالعات انجام شده آمار جالبي را از رفتار هاي كاربران و مصرف كنندگان بدست آمد كه در زير به آن اشاره ميكنيم.

68 %  از كاربران گوشي هاي هوشمند قصد دارند از تلفن همراه خود براي خريد تعطيلات استفاده كنند.

59 %  از مصرف كنندگان بيشتر احتمال دارد كه در يك فروشگاه با كارت پول الكترونيك يا خدمات پرداخت تلفن همراه استفاده كنند.

56 %  مكان فروشگاه هارا با تلفن همراه جستجو مي كنند.

54 % با تفن همراه خود بررسي و مقايسه ميكنند.

47 %  اطلاعات محصول را از طريق پيامك صوتي يا تبليغات صوتي دريافت ميكنند.

ارسال بلك ليست ** ارسال انبوه سيم كارت ** نمايندگي پيامك *

پنل پيامك شيراز ** پيامك صوتي ** تبليغات صوتي *

 

رسانه هاي اجتماعي نيز نقش مهمي ايفا مي كنند:

81 % مي گويند پست هاي دريافتي از دوستان در رسانه هاي اجتماعي بر تصميم گيري خريد آنها تاثير مي گذارد.

30 %  از خريداران براي بررسي محصولات جديد دائما آنلاين هستند.

80 %  از مصرف كنندگان مي گويند كه پست ها و پيام هاي ساخته شده توسط شركت ها بر خريد آنها اثر مي گذارد.

دراستراتژي هاي بازاريابي جهاني ، بازاريابي اس ام اسي و تبليغات پيامكي يك روش جديد به حساب ميآيد به منظور افزايش درآمد ، افزايش مشاركت مشتري و ايجاد آگاهي از نام تجاري ، اپراتورتبليغات صوتي و پيام كوتاه  نام تجاري و برند شمارا به مشتريان به نحو احسنت معرفي ميكند اين استراتژي هاي موثر بازاريابي تلفن همراه است كه در زندگي كاري اثر گذار است.

استفاده روشهاي بروز و نوين براي شناخت بيشتر عادات و نياز مشتري يك امر مهم است و براي جذب آنها از پيشنهادات ويژه و تخفيف هاي منحصر به فرد ، محصولات خاص استفاده كنيد تا سطح كاري خود را ارتقأ يابد. از آنجايي كه خريداران بيشتر براي كالاهاي مورد نيازشان مشاوره مي كنند، مي توانيد يك هيئت مديره براي كسب و كار خود ايجاد كنيد كه نمونه هاي رايگان از محصول و اطلاعات مربوط و نحوه خريد را به آنها نشان دهد. عكس هاي فصلي خود را در شبكه هاي اجتماعي ارسال كنيد و كاربران را تشويق كنيد تا به اشتراك بگذاريد.

 

استفاده از تلفن همراه هوشمند به سرعت درحال افزايش است و شما براي داشتن كسب وكاري موفق بهترين گزينه ها پيش روي شماست.

شركت تك رايان سپهرخاورميانه

09164900129**07137325725


موضوعات مرتبط:

تحليل افزايش بازدهي بازاريابي پيامكي

۲۰ دى ۱۳۹۷
۰۹:۲۹:۳۰
smsreson
نظرات (0)

تحليل افزايش بازدهي بازاريابي پيامكي

 

پنل اس ام اس

 

متن از پنل اس ام اس شيراز

همانطور كه سال جاري به پايان نزديك ميشود ، خرده فروشان و كسب وكارهاي كوچك به دنبال اتفاق بزرگي در افق ديجيتال هستند تا كسب وكار خود را گسترش دهند و مارك تجاري وبرند خود را ارتقأ دهند. شايد شما از پيشرفت و رشدي را كه با پنل اس ام اس و پنل پيامك در كسب وكار وتجارت ميتواند به ارمغان بيآورد بي خبر باشيد و از روشها و استراتژي هاي نوين و منحصر بفرد نمايندگي پنل پيامك براي افزايش جذب مشتريان و مخاطبين بي اطلاع باشيد ، اما نگران نباشيد با پنل پيامك شيراز ، سال آينده ميتواند بهترين سال شما باشد. شما با بازاريابي پيامكي و تبليغات صوتي و رعايت نكات زير ميتوانيد كسب و كار كوچك خود را به رشد و موفقيت چشمگيري برسانيد.

جمع آوري داده هاي بزرگ باحجم كم

پايگاه داده مجموعه اي از دادها است كه بيش از ظرفيت متداول پردازشگرهاي پايگاه است ، يعني تجزيه و تحليل كاركرد وب سايت و تعاملات شبكه هاي اجتماعي  با مخاطبين را شامل ميشود و بر اين اساس حركت خودرا براي جمع آوري داده هاي مفيد و موثر انجام مي دهد ، شما به عنوان يك صاحب شركت و كسب وكار كوچك ميتوانيد در سال جديد ، مسير موقعيت شغلي خود را با تبليغات پيامكي وبازاريابي اس ام اسي به سمت قله هاي پيشرفت هدايت كنيد.

 

نمايندگي پيامك ** پنل پيامك شيراز ** ارسال بلك ليست *

ارسال انبوه سيم كارت ** پنل اس ام اس شيراز *

 

شروع بكار با بازاريابي موثر و تبليغات پيام كوتاه

كاربران تلفن همراه اغلب با توده انبوهي از تبليغات تصادفي مورد هجمه قرار ميگرند و اين تجربيات را در نظر ميگيرند كه به تاثيرگذاري از طريق كليك كردن و خواندن پيامك متني نمي انجامد. ارسال پيامك محله اي نوع ارائه خدمات و محصولات را به مخاطب ارسال ميكند و از اين طريق با خواسته ها و نياز هاي خريدار آشنا ميشويد.

از تبليغات صوتي و پيامك صوتي جهت فروش فوق العاده استفاده كنيد.

كارشناسان و مشاورين در زمينه تبليغات و بازاريابي پيش بيني كرده اند كه استفاده از اپراتور تبليغات صوتي ، پيامك صوتي ، و تبليغات صوتي در فصل و ايام تعطيل رشد 5/2 برابري دارد، زيرا خريديران بجاي رفتن در خيابان ها و ساعتها سرگرداني ، به راحتي با تلفن همراه و تبلت سفارشات و خريد خودرا به صورت آنلاين انجام ميدهند.

ارسال پيامك هاي هشداري

ميتوانيد با ارسال پيامك يادآوري و پيامك معرفي كالا و محصول جديد ، مخاطب و مشتريان را از بروزرساني ارائه خدمات خود آگاه سازيد.

بازاريابي و تبليغات مبتني بر مكان

صاحبان كسب و كار و مشاغل با اطلاع رساني پيامكي ، اطلاعات و داده هاي مربوط به خدمات و محصولات را به همراه مختصات محل كار براي مخاطب و مشتريان ارسال كنيد. اين نوع بازاريابي و تبليغات به صاحبان مشاغل و خرده فروشان اجازه ميدهد تا عادت هاي خريد و نوع نياز مشتري را رديابي و از آنها براي معاملات بهتر و پرسودتر استفاده كنند.

كيف پول ديجيتال

وقت آن رسيده است كه واژگان فن آوري خود را تقويت كنيد. كيف پول ديجيتال كه به كيف پول الكترونيك نيز شناخته ميشود يك نرم افزار كاربردي است كه بر روي گوشي هاي هوشمند به راحتي كارميكند و شما ميتوانيد با اين استراتژي و با استفاده از پنل اس ام اس و پنل پيامك ، لينك دانلود رايگان نرم افزار را براي ايجاد انگيزه در مشتري و مخاطبين خاص ارسال كنيد.

بهينه سازي

وب سايت و درگاه اينترنتي خودرا طوري ايجاد و بهينه سازي كنيد كه وقتي كاربر با تلفن همراه خود وارد سايت ميشود با طراحي ساده و زيبا ، مطالب و محتواي جالب و سرگرم كننده روبرو شود و باعث جلب توجه كاربر شود نه اينكه صرف بازديد وارد شود و به راحتي از كنار كار شما بگذرد.

شما اگر به دنبال پيشرفت و ترقي هستيد ، همين امروز مهمترين تصميم زندگيتان را بگيريد تا آينده اي رويائي بسازيد.

شركت تك رايان سپهرخاورميانه

09164500129**07137325725


 


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: "> ،

پنل پيامك و ارتقاء انگيزه مشتري

۱۹ دى ۱۳۹۷
۰۷:۴۵:۰۳
smsreson
نظرات (0)

پنل پيامك و ارتقاء انگيزه مشتري

 

پنل اس ام اس

 

متن از پنل اس ام اس شيراز

در عصر ارتباطات آزاد ، استفاده از بازاريابي اس ام اسي براي بهبود انگيزه هاي مشتري با پنل پيامك  براي ايجاد حس وفاداري و ارتقأ نام تجاري ضروري و مهم است. بن هاي تخفيف ، پيشنهادات ويژه و محدود ، معاملات مبتني بر مكان ، همه تلاش و تست استراتژي ، براي انتخاب كردن نوع گزينه ايجاد انگيزه در مشتري هستند. اما چه چيزي باعث افزايش هيجان و ايجاد انگيزه در مشتري ميشود و چگونه مي توانيد انگيزه هاي بازاريابي پيامكي را با ساير استراتژي هاي بازاريابي تركيب كنيد تا كمپين بازاريابي و تيبليغاتي خوب ايجادكنيد؟ بياييد بعضي از سوالات متداول در مورد انگيزه هاي بازاريابي تلفن همراه پاسخ دهيم ...

كدام يك بهتر است ، يك خريد ساده يا يك خرد با 50% تخفيف ؟

يك مطالعه اخير منتشر شده در مجله بازاريابي نشان داد كه دانش آموزان تفاوت بين يك خريد عادي و يك خريد با درصد تخفيف را ميدانند و بيشتر به دنبال جنس با تخفيف هستند ، اي تحقيقات نشان مي دهد كه حتي  بيشتر بزرگسالان ، يك پيشنهاد رايگان با تخفيف را بهتر از يك خريد عادي ترجيح ميدهند . در واقع تخفيف هميشه بهترين پيشنهاد براي ايجاد انگيزه براي جذب مخاطب و مشتري است مي توانيد بر اين واقعيت تكيه كنيد.

 استفاده شما از پنل اس ام اس و اپراتور تبليغات صوتي براي بهبود كسب و كار و جذب مخاطب بسيار موثر است.

 

ارسال بلك ليست ** ارسال انبوه سيم كارت ** نمايندگي پنل پيامك شيراز *

نمايندگي پيامك ** پنل نمايندگي ** پنل اس ام اس شيراز **

 

پيشنهادات ويژه

شما ميتوانيد براي جذب مشتري و مخاطب و افزايش ليست پيامكي مخاطب ارائه پيشهادات ويژه ، بن تخفيف ، كد كوتاه و كلمات كليدي ، بسيار كارساز است اين يك استراتژي بلند مدت است اما واقعا كار مي كند.

 

تكرار انگيزه هاي بازاريابي

شما ميتوانيد مشتريان و مخاطبيني كه به سادگي اشتراك را لغو ميكند وپيامهاي ارسالي شما را حذف ميكنند،  به صورت يكپارچه ، پيشنهادات ويژه ، تخفيفهاي خريد و نام تجاري خود را بدون سر و صدا و ايجاد تحريك و اذيت كردن مخاطب ، با پيامك صوتي وتبليغات صوتي برايشان ارسال كنيد. پيدا كردن آستانه  بين ارزش و آزار يك هنر است و براي هر صنعت متفاوت است. يكي از مزاياي استفاده از نمايندگي پنل پيامك و پنل پيامك شيراز،  ارسال هدفمند پيامك است به اين صورت كه پيام ها را به صورت هفتگي همراه با پيشنهادات ويژه و تخفيف ارسال مي كند. از سوي ديگر شما با  تجزيه و تحليل صنعت و شغل خود نقاط برجسته و قابل اهميت براي جذب مشتري را پيدا مي كنيد ، كه به نقطه شيرين معروف است. از هر فرصتي براي اهدأ بن تخفيف ماهانه به مخاطبين خاص استفاده كنيد.

 

تيتر پيام كوتاه بسيار مهم است.

بسياري از گوشي هاي هوشمند تنها خط اول متن را نشان مي دهند ، بنابراين مهم  است كه در30 تا60 كاراكتر اول موضوع پيامك متنيرا ببينند. ابتدا بخش «50٪ تخفيف» را اعلام كنيد ، سپس متن اصلي را به دنبال آن بياوريد . به ياد داشته باشيد شرايط را حفظ كنيد ، متن ارسالي و ارائه تخفيف بازاريابي پيامكي را ساده ، مختصر و روشن براي مشتريان و مخاطبين ارسال كنيد و مقداري صبر را چاشني كارتان كنيد تا به نتيجه مطلوب خودتان برسيد.

شركت تك رايان سپهرخاورميانه

9164900129**07137325725


موضوعات مرتبط:

اتحاديه اروپا نمي‌تواند برجام را نجات دهد.

۱۸ دى ۱۳۹۷
۱۱:۱۷:۵۸
smsreson
نظرات (0)

اتحاديه اروپا نمي‌تواند برجام را نجات دهد. 

 

طبق نظر اكثر تحليلگران حتي با حمايت كامل اتحاديه اروپا، SPV نمي‌تواند از شركت‌ها و بانك‌هاي اين اتحاديه  در برابر تحريم هاي آمريكا محافظت كند .

تاثير كلي تحريم هاي آمريكا عليه ايران هنوز بايد بررسي شود چون عوامل زيربنايي اصلي هنوز نامشخص هستند.

ترس فعلي اوپك از عرضه بيش از نياز نفت در سال 2019 طبق آنچه بانك‌هاي سرمايه‌گذاري، آژانس بين المللي انرژي و وزارت اطلاعات انرژي آمريكا اعلام كرده اند، احتمالا واقعيت ندارد. پايه هاي بازار همچنان محكم هستند، مخصوصاً كه پالايشگاه‌هاي آمريكا توليد را افزايش داده‌اند و جريان نفت ايران نيز با اعمال تحريم‌ها به زودي پايان مي يابد‌.

هنوز يكي از راه هاي نجات تجارت اروپا با ايران رويكرد فعلي اتحاديه اروپاست كه سعي دارد تاثيرات تحريم هاي آمريكا را براي شركت‌ها و گردانندگان مالي اروپا تخفيف دهد. آينده اميدبخشي كه مقامات اتحاديه اروپا نشان داده‌اند، ترك هاي عميقي دارد. واقعيت ناخوشايند تر از اين است. تلاش‌هاي اروپا براي حفظ معامله با ايران براي تسكين تحريم‌هاي آمريكا الان به بن‌بست خورده است. به نظر مي‌رسد سياستمداران اروپا دور از واقعيت به سر مي‌برند. آن ها كه در دفاتر خود در بروكسل و استراسبورگ كار مي كنند و انگار در برج هاي سفيد به سر مي برند و هيچ حمايت عملي از اقداماتشان در كشورهاي عضو نمي كنند .

آخرين عاملي كه ضعف اتحاديه اروپا را در رويكردش نسبت به ايران نشان مي دهد اين است كه هيچ كشور اروپايي حاضر نيست ميزبان SPV يا همان مكانيزم خاص مالي اروپا شود چون از خشم آمريكا مي ترسند. تاثير واشنگتن در سياست هاي واقعي و بازار بسيار بيشتر از آن چيزي است كه بروكسل قبول كند. قدرت‌هاي بزرگ اروپايي_انگلستان، آلمان و فرانسه_اكنون بر يك عضو كوچك اتحاديه اروپا يعني لوكزامبورگ براي ميزباني SPV فشار آورده اند . بروكسل يك چهره شجاع از خود نشان داده است ولي احتمالاً كشورهاي اروپاي شرقي و حوزه بالكان مخالف طرح هاي SPV هستند. ايتاليا و اسپانيا هنوز شك دارند. به نظر مي رسد اظهارات ورا جورووا ، كميسر دادگستري اتحاديه اروپا مبني بر اينكه اين اتحاديه نمي تواند قبول كند يك قدرت خارجي در مورد تجارت قانوني آن با يك كشور ديگر تصميم‌گيري كند يك ادعاي پوچ و توخالي است .

اس پي وي در حال حاضر محور اصلي اقدامات اتحاديه اروپا براي نجات تجارت با ايران و كل قرارداد برجام است. بروكسل و حاميان اصليش ، پاريس و برلين ، سعي مي كنند قرارداد برجام را حفظ كنند و با خطر تقابل با آمريكا و اكثر جهان عرب مواجه شوند. SPV  قرار است صادرات نفت و گاز ايران را در قبال خريد كالاهاي اتحاديه اروپا تسهيل كند و تحريم هاي آمريكا را دور بزند. مسئله اصلي كه شركت‌هاي اروپايي در مورد ايران با آن مواجه هستند موقعيت دلار آمريكا در تجارت جهاني است .

طبق نظر اكثر تحليلگران حتي با حمايت كامل اتحاديه اروپا SPV نمي تواند از شركت‌ها و بانك‌هايش در برابر تحريم هاي آمريكا حمايت كند . نجات تجارت اروپا با ايران در اين شرايط خيلي ضعيف است. بازارهاي آسيا در حال خريد نفت و كالاهاي ايران هستند ولي با پايان معافيت ها اين واردات به صفر مي رسند. در همين حين تاثيرات تصميم سوئيفت براي عدم معامله با ايران به طرز قابل توجهي تجارت با اروپا را كند كرده است .

اين واقعيت كه برخي واردكنندگان اصلي نفت ايران در آسيا مثل كره، كاملا تابع تهديدهاي آمريكا هستند نشان مي‌دهد كه حتي بدون تحريم‌هاي چند جانبه، واشنگتن مي‌تواند به ايران ضربه بزند .

هيچ شركت ايراني از زمان وضع تحريم ها عليه ايران نفت به كره صادر نكرده است. در 10 ماهه اول 2018 واردات نفت ايران به كره نصف شده است. كره جنوبي معافيت از تحريم ها هم دريافت كرده ولي واقعيت به نظر متفاوت مي رسد .


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: "> ،

شروع به كار با پنل اس ام اس

۱۷ دى ۱۳۹۷
۰۷:۵۷:۳۱
smsreson
نظرات (0)

شروع به كار با پنل اس ام اس
 

 
متن از پنل اس ام اس شيراز
اگر قصد تجارت و كسب وكار داريد و ميخواهيد در آن موفق و روند رو به رشد باشيد بسيار ساده و آسان اولين كمپين پيامكي خود را با پنل اس ام اس شيراز و  با رابط كاربري آسان براي استفاده و ارائه خدمات به مشتريان و مخاطبين خاص و نخبه ي خود راه اندازي كنيد ،   صفر تا صد كار ، همراه و پشتيبانه شما هستيم.
با استفاده از فناوري هاي تلفن همراه به سرعت در كسب و كار خود پيشرفت كنيد و در دنياي رقابت تجارت الكترونيك اهميت استفاده از پنل اس ام اس و پنل پيامك را براي برقراري ارتباط و ايجاد تعامل با مشتريان و توسعه كسب و كار و مارك تجاري را درك كنيد.
قبل از هر چيزي تصميم انجام كار و چگونگي نوع كمپين بازاريابي و تبليغات بسيار مهم است. شما از دو روش براي بازاريابي اس ام اسي و تبليغات پيامكي ميتوانيد استفاده كنيد:
1* كمپين اهرمي : در اين روش با ايجاد طرح براي ارائه محصولات و خدمات با استفاده از يك پايگاه داده مشتري و ليست ارسال پيامك ، اطلاعات كلي ، نوع ارائه خدمات ، پيشنهادات خاص و تخفيفات ويژه را براي اشخاص علاقه مند و مخاطبين خاص ارسال ميشود.
2*كمپين كششي :  اين روش براي ايجاد پايگاه  داده  مشتري و استفاده در آينده طراحي شده است . يك كلمه كليدي را كه مربوط به نام تجاري يا محصولات شما است را انتخاب كنيد و با ارسال آن به مشتريان و مخاطبين ، از آنها جهت پيوستن به ليست ارسال پيامك دعوت كنيد ، زماني كه آنها تمايل خود را جهت پيوستن به ليست شما اعلام كردند ، شما ميتوانيد مشخصات و آدرس محل كسب و كار خود را با يك نشان خاص در وب سايت و صفحات رسانه هاي اجتماعي بارگذاري و يا از طريق اپراتور تبليغات صوتي و پيامك صوتي برايشان ارسال كنيد و براي پيوستن به ليست مخاطبين خاص از بن تخفيف و پيشنهادات ويژه جهت ايجاد انگيزه در آنها استفاده كنيد.   
 
* ارسال بلك ليست ** ارسال انبوه سيم كارت ** نمايندگي پنل پيامك *
 
هنگامي كه پايگاه داده مشتري ايجاد وتكميل شد ، آماده ي شروع به كار هستيد ، با يك دكمه و بصورت رايگان روي لينك     smsreson.info كليك كنيد و وارد سايت ما شويد.
يك حساب كاربري ايجاد كنيد و براي تنظيم حساب كاربري چند اطلاعات ساده تماس را وارد كنيد  و حساب كاربري خود رافعال كنيدوبعد اين مرحله يك پيامك متني شامل كدكوتاه و كد فعال سازي از پنل پيامك شيرازبراي شما ارسال ميشود ، كد را وارد كنيد و روي صفحه ي فعالسازي حساب ، يك گروه و اولين گروه مخاطب  خود را ايجاد كنيد ، يك گروه جديد اضافه كنيد و مخاطبين خود را ذخيره و آپلود كنيد . بعد از ايجاد گروه مخاطب و ليست ارسال پيامك روي دكمه ارسال پيام كوتاه كليك كرده و متن پيام كوتاه خود را وارد كنيد و يك تاريخ و زمان  ارسال را تنظيم كنيد وروي گزينه ادامه كليك كنيد. جزيئات پيام و كمپين خود را مرور كنيد و اطمينان حاصل كنيد كه اعتباركافي داشته باشيد و روي ارسال كليك كنيد.
**تبريك ميگوييم** شما در عرض چند دقيقه اولين پيامك تبليغاتي خود را ارسال كرديد. حالا جهت پاسخ و اقدام مناسب براي مشتريان ، منتظر و آماده باشيد .
شركت تك رايان سپهر خاورميانه اولين و مجهزترين سامانه پيامكي كشور جهت ارائه خدمات پيامكي با كيفيت و ارزان در خدمت مردم شريف و غيور ايران هميشه سرفراز است .
09164900129**07137325725


موضوعات مرتبط:

انجام موفق آخرين تست‌هاي "ماهواره پيام"و طراحي "ماهواره‌هاي ۲۶ كاربردي پارس"

۱۷ دى ۱۳۹۷
۰۶:۴۰:۴۲
smsreson
نظرات (0)

انجام موفق آخرين تست‌هاي "ماهواره پيام"و طراحي "ماهواره‌هاي ۲۶ كاربردي پارس"

 

سرپرست معاونت كاربرد و خدمات فضايي ايران با اشاره به انجام موفق آخرين تست‌هاي "ماهواره پيام"

علي صادقي ناييني با اشاره به اينكه فناوري فضايي در چهار بخش ماهواره‌هاي مخابراتي، ناوبري، سنجش از دور و نجوم و اكتشافات فضايي شناخته مي‌شود، گفت: نجوم و اكتشافات فضايي از قديمي‌ترين بخش حوزه فضايي است كه دانشمندان ايراني براساس حركت ستارگان از 3 هزار و 200 سال قبل توانسته بودند به تقويم شمسي دست پيدا كنند.

سرپرست معاونت توسعه كاربرد و خدمات فضايي ايران با اشاره به اينكه ماهواره‌هاي مخابراتي وظيفه انتقال داده و ارسال و پخش تلويزيوني را به‌عهده دارند، افزود: هم‌اكنون در حدود 15 هزار ترمينال ماهواره‌اي VSAT (براي انتقال داده از طريق ماهواره) در كشور وجود دارد كه كاربران عمده اين شبكه، بانك‌ها (شبكه شتاب)، شبكه سوخت و شبكه ارتباطات روستايي است.

وي بخش مهمي از ارتباطات ماهواره‌اي در كشور را مربوط به روستاها عنوان كرد و گفت: در برخي از روستاهاي كشور كه در مناطق دوردست هستند و آنتن‌هاي تلفن همراه امكان سرويس‌دهي ندارند، از شبكه ارتباطات ماهواره‌اي استفاده مي‌شود كه تقريباً هزار و 500 روستا (با جمعيت حداقل 10 خانوار در هر روستا) را شامل مي‌شود.

 

شبكه سوخت نيازمند ارتباطات ماهواره‌اي

 

او شبكه سوخت (پمپ‌بنزين‌هاي كشور) را از ديگر كاربران مهم ارتباطات ماهواره‌اي در كشور عنوان كرد و افزود: ارتباطات سكوهاي نفتي داخل خليج‌ فارس و ايستگاه‌هاي لرزه‌نگاري به‌وسيله ارتباطات ماهواره‌اي تأمين مي‌شود و به همين منظور سازمان فضايي ايران از سال 90، با در اختيار قرار گرفتن ماهواره مخابراتي"ايران‌ست21" تلاش كرد تا بخشي از نيازهاي مهم كشور در حوزه مخابرات ماهواره‌اي را تأمين كند و در حال حاضر از طريق اين ماهواره بيش از 30 درصد ارتباطات ماهواره‌اي كشور پوشش داده مي‌شود.

سرپرست معاونت توسعه كاربرد و خدمات فضايي سازمان فضايي درباره ماهواره‌هاي سنجشي و كاربردهاي آن نيز با اشاره به اينكه اين ماهواره‌ها وظيفه تصويربرداري از سطح زمين را به‌عهده دارند، ابراز كرد: در آذر ماه سال 95 مركز پايش ماهواره‌اي در مركز فضايي ماهدشت راه‌اندازي شد و با ايجاد اين مركز به‌صورت مستمر داده‌ها و اطلاعات دريافتي مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد و اين داده‌ها به سازمان‌ها و نهادهاي مربوطه ارائه مي‌شود.

وي سازمان مديريت بحران كشور را يكي از سازمان‌هايي عنوان كرد كه محصولات ارزش افزوده توليدي توسط سازمان فضايي ايران در اختيار آنان قرار مي‌گيرد و افزود: سازمان مديريت بحران نيز اين اطلاعات را به مراكز استاني در كل كشور ارسال مي‌كند و با توجه به اينكه ايران از نظر ريسك بلاياي طبيعي در رتبه يازدهم در دنيا قرار دارد، اطلاعات ارائه‌شده در اين حوزه بسيار اهميت دارد.

 

بيشتر گرد‌وغبار امسال مربوط به جنوب شرقي كشور

 

صادقي ناييني راجع به پايش پديده خشكسالي و گرد و غبار به‌عنوان يكي ديگر از اقدامات انجام‌شده در مركز ماهدشت گفت: اين پديده‌ها به‌صورت روزانه پايش مي‌شوند و از مجموع داده‌هاي تحليل‌شده در سال 96، بيش از 50 مورد وقوع گرد و غبار در كشور داشتيم و اين آمار تا 15 دي ماه سال جاري نيز به بيش از 30 مورد رسيده است كه در سال جاري بيشتر اين گرد و غبار مربوط به جنوب شرقي كشور بوده است.

 

دانش طراحي و ساخت ماهواره‌هاي سنجشي بومي شد

 

وي درباره ساخت ماهواره‌هاي سنجش از دور نيز گفت: زنجيره فرآيند ساخت ماهواره سنجشي شامل، طراحي، ساخت، پرتاب، كنترل و دريافت تصاوير ماهواره‌اي و در نهايت پردازش و توسعه كاربرد آن به‌صورت كاملاً بومي در كشور انجام مي‌شود و اهميت اين موضوع زماني است كه بدانيم هيچ كشوري در اين حوزه به ما كمك نكرده و اين دانش كاملاً بومي است.

سرپرست معاونت توسعه كاربرد و خدمات فضايي ايران درباره ساخت ماهواره دوستي دانشگاه شريف و پيام اميركبير  و ظفر دانشگاه علم و صنعت گفت: دوربين‌هاي اپتيك ماهواره دوستي شريف بسيار قوي و با وضوح بالا است كه قدرت تشخيص مكاني حدود 20 متر را دارد.

وي اضافه كرد: با ساخت اين ماهواره‌ها در دانشگاه‌ها زيرساخت خوبي در اين حوزه در اين مراكز ايجاد شده و ظرفيت آزمايشگاهي خوبي براي تربيت نيروي توانمند در اين حوزه شكل گرفته است.

 

تست موفقيت‌آميز ماهواره پيام براي سومين بار

 

صادقي ناييني در خصوص انجام تست ماهواره پيام اميركبير و ايستگاه‌هاي زميني آن در چند روز گذشته گفت: اين ماهواره براي سومين مرحله تست‌هاي خود به پژوهشگاه فضايي منتقل و تست‌هاي سيستمي اين ماهواره در چندين نوبت انجام شد و تاكنون نيز مشكلي ايجاد نشده است و تا چند روز آينده اين مرحله از تست ماهواره نيز به اتمام مي‌رسد، البته آزمايش ماهواره‌ها در چندين نوبت تكرار مي‌شود.

وي از قرار گرفتن ماهواره‌هاي بومي سنجشي كنار ماهواره‌هاي غيربومي به‌عنوان ظرفيت جديد ياد كرد و افزود: با اين كار امكان توسعه و بهبود سامانه‌هاي خود را به‌دست مي‌آوريم؛ به‌طور مثال ما درباره آتش‌سوزي هورالعظيم اطلاعات را هر پنج روز يك بار از طريق ماهواره‌هاي ناسا و آژانس فضايي اروپا دريافت و تحليل مي‌كرديم، در صورتي كه با در مدار قرار گرفتن ماهواره‌هاي بومي مانند پيام و ظفر شاهد بهبود نتايج حاصل از سامانه‌هاي كاربردي خواهيم بود؛ مانند كاهش بازه زماني در موضوعات مرتبط با پايش بلاياي طبيعي در كشور.

سرپرست معاونت كاربرد و خدمات فضايي درباره برنامه‌هاي آينده سازمان فضايي ايران در حوزه ماهواره‌هاي سنجشي نيز عنوان كرد: در اين بخش، نسلي از ماهواره‌ها با عنوان ماهواره‌هاي سنجش از دور پارس طراحي شده است كه كنار ايستگاه‌هاي زميني و مراكز پردازش و نيز سامانه‌هاي كاربردي تشكيل زيست‌بوم «پارس» را مي‌دهند و در اين زيست‌بوم بالغ بر 26 سامانه كاربردي از پايش حوادث غير‌مترقبه تا حوزه كشاورزي و منابع طبيعي ديده شده است.

 

پيشرفت مناسب ماهواره سها در پژوهشگاه فضايي

 

وي با بيان اينكه در گا‌م‌هاي توسعه‌اي سازمان فضايي ورود بخش خصوصي از اولويت‌هاي سازمان فضايي است، ابراز كرد: در زيست‌بوم پارس، ساخت ماهواره‌هاي پارس 1 تا 5 تا افق 1404 برنامه‌ريزي شده است كه ماهواره پارس1 يا «سها» در پژوهشگاه فضايي پيشرفت مناسبي داشته و در حال ورود به پروژه پارس2 هستيم.

صادقي ناييني با اشاره به ساخت ماهواره مخابراتي به‌عنوان بخش ديگر از برنامه‌هاي سازمان فضايي ايران افزود: ساخت ماهواره‌هاي ناهيد 1 و 2  به‌عنوان گام‌هايي براي رسيدن به ماهواره «ايران‌ست1» طراحي شده است كه پيشرفت خوبي نيز در اين حوزه داشته‌ايم.

وي تدوين پروانه اپراتوري ماهواره مخابراتي و مجوز اپراتوري ماهواره‌هاي سنجش از دور را  از ديگر فعاليت‌هاي سال جاري در سازمان فضايي ايران به‌منظور ايجاد ظرفيت قانوني ورود بخش خصوصي به اپراتوري ماهواره اعلام كرد.

 


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: "> ،

تجربه شركت هاي بزرگ با پنل پيامك

۱۶ دى ۱۳۹۷
۰۲:۳۸:۰۰
smsreson
نظرات (0)

تجربه شركت هاي بزرگ با پنل پيامك

 

پنل اس ام اس

 

متن از پنل اس ام اس شيراز

امروزه بخش عمده اي از بازار و شركت هاي بزرگ از صنعت فناوري تلفن همراه بهره ميبرند و از پنل پيامكبراي تبليغات پيامكي و بازاريابي اس ام اسي استفاده ميكنند ، اكثر شركتها ، صاحبان مشاغل ، وكسب وكارهاي كوچك ونوظهور براي پيشرفت و ترقي به استراتژي بازاريابي و تبليغات نيازمند هستند. درحال حاضر جمعيت در حال رشد نوجوانان و نوجوانان هستند كه در طول بيست سال آينده اقتصاد رسانه هاي تلفن همراه را هدايت خواهند كرد ، نفوذ آنها حتي با كارت هاي اعتباري والدينشان احساس مي شود .

طبق گزارش وبررسي هاي انجام شده 85 % از نوجوانان يك تلفن همراه دارند كه نيمي از آنها گوشي هاي هوشمند هستند. 95٪ از اين نوجوانان به طور منظم از اينترنت استفاده ميكنند اما 25% نوجوانان وجوانان به طور محافظه كارانه اي از اينترنت استفاده ميكنند، نوجوانان و جوانان به طور كلي و به معناي واقعي پيش بيني كننده آينده ي تكنولوژي تلفن همراه و رسانه هاي ديجيتال هستند ، به همين دليل است كه در مورد چگونگي انجام بازار يابي با پنل اس ام اس و نمايندگي پيامك بسيار مهم است.

 

** ارسال بلك ليست ** ارسال انبوه سيم كارت ** پيامك صوتي **

** نمايندگي پيامك ** پنل اس ام اس شيراز**

 

استفاده همزمان از اپراتورتبليغات صوتي و نمايندگي پنل پيامك يك ايده بسيار هوشمندانه است. با پيشرفت فناوري و تكنولوژي و افزايش چشم گير تلفن هاي هوشمند و لب تاب ، امروزه دنياي تجارت به طور كلي دچار تحولات شده است ، اگر ما 1996 را به عنوان اولين تاريخ تولد جمعيت شناسي بدانيم ، به اين معني است كه قبلا در جامعه اي زندگي مي كرديم كه فقط بزرگسالان تلفن هاي همراه داشتند . در آن زمان هارد و رم به اين شكل نبود و گوگل هم  قبل از اينكه به تبادلات چند گانه برسند تنها يك فعل بود ، جهان ارتباطات از طريق رسانه هاي اجتماعي به هم پيوسته و توسعه يافته شد ، بطوري كه حتي قديمي ترين اعضاي دبيرستان ها داراي تلفن همراه بودند و با پيدايش گوشي هاي هوشمند شروع به تغيير همه چيز كردند.

 

براي نسل امروز كه همه چيز بطور فوري و به صورت دستي از طريق يك دستگاه تلفن همراه در دسترس  مي باشد ، استراتژيست هاي بازاريابي تلفن همراه با چالش هايي قابل توجه اي روبرو هستند. روزهاي تكوين بازاريابي و تبليغات توسط شركت هاي خاص از بين رفته وديگر معني ندارد ، زيرا مصرف كنندگان جوان با ياد گيري مفهوم   ارتباطات و تبادل نظر دو يا چند نفره رشد كرده اند.

در استراتژي هاي بازاريابي تلفن همراه فاصله ها ميشود  و اطلاعات ، خدمات و محتواي با  ارزش و منحصر بفرد دراختيار مخاطب و مصرف كننده قرار ميگيرد بطوري كه باعث توجه و جلب نظر و اعتمادشان ميشود.

بررسي ها و آمار نشان ميدهد كه 35 % از مصرف كنندگان مي گويند مطالب و اطلاعات مارك ها ي تجاري ، برند ها و صاحبان مشاغل را در سايت ها و شبكه هاي اجتماعي بررسي كرده و مورد تاييد قرار مي دهند. اين تائيديه واعتماد تقريبا 50٪ بيشتر نسبت به نسل هاي گذشته است . نوجوانان نيز با به اشتراك گذاشتن تجربيات جذاب و مثبت خود از طريق گفتگو ، پيام كوتاه و پيامك صوتي وحتي اشتراك گذاري در رسانه هاي اجتماعي ، زنجيره اي از شناخت و اعتبار را براي برند ها به وجود مي آورند.

رشد و پيشرفت و ترقي  در عصر حاضر با پيشرفت نفس گير گوشي هاي هوشمند و ارتباطات ، كاري بسيار مشكل و دشوار است ، اما شركت تك رايان سپهرخاورميانه اولين و مجهزترين سامانه خدمات پيامكي كشور با اين تفاوت هاي ظاهري بازاريابي تلفن همراه آشناست و با در نظر گرفتن اين واقعيت ، بهترين راهكارها و استراتژي هاي بازاريابي پيامكي و تبليغات صوتي را با استفاده از پنل پيامك شيراز و نمايندگي پنل پيامك شيراز ، جهت رشد و ارتقأ كسب وكار و جذب مخاطبين جديد را دراختيار شما عزيزان ميگذارد تا از آن استفاده كنيد و لذت ببريد.

شركت تك رايان سپهر خاوريانه

09164900129**07137325725


موضوعات مرتبط:

رونمايي از دستاوردهاي جديد نيروي زميني سپاه

۱۵ دى ۱۳۹۷
۰۹:۰۹:۰۴
smsreson
نظرات (0)

رونمايي از دستاوردهاي جديد نيروي زميني سپاه

   

جديدترين دستاوردهاي نيروي زميني سپاه با حضور محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام رونمايي شد.

سازمان تحقيقات و جهاد خود كفايي اين نيرو، با حضور محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلخت نظام، دستاردهاي جديد خود در حوزه‌هاي مختلف دفاعي، الكترونيك و مخابرات را به نمايش گذاشت.سردار كوهستاني رئيس سازمان تحقيقات و جهاد خود كفايي نيروي زميني سپاه در اين‌باره اظهار داشت: اين سازمان با بهره‌گيري از تمام ظرفيت‌هاي كشور، مراكز دانش بنيان، پارك‌هاي علم و فناوري و ... در توسعه تحقيقات رزم زميني فعاليت مي‌كند.

وي افزود: اجراي فرآيندهاي تحقيقاتي در نيروي زميني سپاه از فاز نيازسنجي در تعامل با رده‌هاي عملياتي شروع مي‌شود و بعد از طراحي مفهومي و مقدماتي، مهندسي و نهايت ساخت نمونه تحقيقاتي انجام شده و سپس فناوري پروژه‌هاي خاتمه به صنايع دفاعي كشور براي توليد صنعتي منتقل مي‌شود.

رئيس سازمان تحقيقات و جهاد خود كفايي نيروي زميني سپاه يادآور شد: با توجه به وجود زيرساخت‌ها از قبيل آزمايشگاه‌هاي به روز و همچنين كارگاه‌هاي توليد و ساخت تجهيزات صنعتي بعضي از نيازهاي نيرو علي‌الخصوص موضوعاتي كه نياز به توليد انبوه ندارد، در حوزه تجهيزات و تسليحات حوزه رزم زميني انجام مي‌گيرد.

سردار كوهستاني در پايان خاطرنشان كرد: در خصوص بهينه‌سازي و تسهيل در كاربري سلاح و تجهيزات اين سازمان اقدامات بسيار خوبي انجام داده كه از جمله آن مي‌توان به بهينه نمودن سلاح تك تيرانداز SVD، تسهيل در به كارگيري خمپاره‌ها، بالا بردن دقت سلاح دقيق زن 12.7، جعبه حمل نوار مهمات، پمپ سوخت رسان بالگرد و صدها پروژه ديگر در ابعاد مختلف اشاره كرد.   

در ادامه به برخي از تجهيزات به نمايش درآمده در اين نمايشگاه اشاره مي‌شود:

*** تيربار لول چرخشي 12.7 ميلي متري

اين تيربار با كاليبر 12.7 در 108 ميلي متري، داراي 6 لوله، طول 145 سانتي متر و نرخ شليك 3600 تا 4200 تير در دقيقه است. سيستم عملكرد اين تيربار الكترونيكي است.    

*** سامانه توپ سه لول چرخشي

كاليبر: 23 ميلي متر

نرخ شليك: 1500 تا 1600 تير در دقيقه

وزن توپ: 115 تا 120 كيلو گرم

طول سلاح: 170 تا 180 سانتي متر

قابليت نصب روي بالگرد و قايق

*** مولتي روتور مسلح به سلاح و بمب   

طول محور: 1200 ميلي متر

وزن قابل حمل: 5 كيلو گرم

وزن كل: 14 كيلوگرم

زمان پرواز: 20 دقيقه   

*** رادار مراقبت زميني طارق (3)

1-قابليت حمل توسط نفر

2-قابليت آشكار سازي اهداف زميني با آستانه تطبيقي

4-قابليت كنترل از راه دور و عملكرد تحت شبكه

5-داراي قابليت هاي مقابله با هدف

6-وزن كمتر از 20 كيلوگرم و دقت اندازه‌گيري 30 متر

*** توليد سوخت هاي جامد دوپايه با ايمپالس ويژه

هدف از اجراي اين طرح بررسي روش هاي توليد و اجراي مختلف پيشرانه‌هاي جامد دو پايه با فرمولاسيون متفاوت و همچنين بررسي روش‌هاي كنترل كيفيت آن ها و ارائه راهكار مناسب جهت كاهش پس سوزي.

*** شبيه‌ساز ميدان مين

1-امكان طراحي ميدان مين

2-قابليت تمرين در شرايط مختلف با به كارگيري انواع مين و تله هاي موجود در سامانه

3-استقرار، كشف و پاكسازي

4-وقوع شبيه ساز انفجار در ميدان با پوشش گرد و خاك زمين و سيستم صوتي توسط باندهاي تعبيه شده

*** سيستم هاي تصوير برداري سيتي تراهرتز

فركانس كار: 100 گيگا هرتز

فرستنده: ديود ايمپت

گيرنده: آشكار سازي نيمه هادي

تعداد گيرنده: 100

ابعاد بخش آشكار ساز: 450 در 90 در 100

ابعاد دستگاه: 800 در 100 در 500

سرعت اسكن: 1/0 متر بر ثانيه

*** بمب هواسُر هدايت شونده جمرات

وزن خالي: 12 كيلو گرم

وزن سرجنگي: 6 كيلوگرم

وزن كل: 18 كيلوگرم

نوع هدايت: اينرسي

حداقل سرعت رهاسازي: 120 كيلومتر بر ساعت

پرنده حامل: بالگرد و جايروپلن

*** سامانه موشك سهند 3 

برد: 5100 تا 5150 متر

سرعت خطي: 600 متر بر ثانيه

سرعت دوران: 12 تا 24 دقيقه

ارتفاع عملكرد: بيش از 2300 متر

وزن موشك: 9700 تا 9750 كيلوگرم

حداقل ارتفاع عملكرد: بين 30 تا 50 متر

حداقل برد: كمتر از 800 متر  

زمان خود كششي: 14 تا 17 ثانيه

موتور: دو وضعيتي

ايمپالس كل موتور: 9/9128 نيوتن بر ثانيه

*** سامانه راكتي 240 ميلي متري حاوي بمبلت هاي فيوز دار

برد نهايي سامانه راكتي: 40 كيلومتر

كاليبر راكت حامل: 5200 متر

وزن راكت حامل: 404 كيلوگرم

نوع سنسور فاصله ياب: بمبلت ليزري

عمق نفوذ سرجنگي بمبلت: 100 ميلي متر

احتمال اصابت با پرتابگر هدف: حداقل 85 درصد

ارتفاع رهاسازي بمبلت: 2000 متر

زمان عملكرد سيستم پس از برخورد با زمين: 100 ثانيه

*** پرتابگر هيدرونيوماتيك آرش

1-تاكتيكي و چابك با قابليت اطمينان بالا

2-قابليت پرتاب در محدوده وزن 90 تا 300 كيلوگرم

3-تنظيم زاويه پرتاب 10 تا 14 درصد

4-طول پرتابگر: 150 سانتي متر

5-سرعت پرتاب: 130 كيلومتر بر ساعت

6-زمان آماده سازي: بسيار سريع كمتر از 30 دقيقه

*** خودروي تاكتيكي با قابليت حمل سلاح و مجروح

در راستاي چابك سازي و بهسازي و افزايش توانايي نيروهاي واكنش سريع، نيروي زميني سپاه مبادرت به ساخت يك خودروي تاكتيكي با قابليت حمل موشك هاي ضد تانك و برانكاردهاي كوچك حامل مجروحان كرده است.

 


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: "> ،
[ ۱ ] [ ۲ ] [ ۳ ] [ ۴ ] [ ۵ ] [ ۶ ] [ ۷ ] [ ۸ ] [ ۹ ] [ ۱۰ ] [ ۱۱ ] [ ۱۲ ] [ ۱۳ ] [ ۱۴ ]